×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 429
Морски спортен клуб "СЕРЕКО" - гр.Царево
Оценете
(0 гласа)

Свързано видео

Оценете
(0 гласа)

Управителният съвет на “МОРСКИ СПОРТЕН КЛУБ СЕРЕКО-ЦАРЕВО” („МСК Сереко”), на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21.1. от Устава на „МСК Сереко” свиква редовно годишно общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 27.04.2019 г. /събота/ от 16:00 ч. в гр. Царево на адрес: Пристанище Царево, в залата на МСК Сереко-Царево при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет и доклад за дейността на Управителния съвет за 2018 г.
 2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 г.
 3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2018 г. и за контролната дейност, осъществена от Контролния съвет.
 4. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
 5.  Приемане на решение за пререгистриране на „МСК Сереко” по реда на ЗТРРЮЛНЦ и вписване на сдружението в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им през 2018 г.
 7. Освобождаване от длъжност на членове на Управителния съвет и на Контролния съвет на „МСК Сереко”.
 8. Избор на нов Управителен съвет на „МСК Сереко”.
 9. Избор на Председател на Управителния съвет на „МСК Сереко”.
 10. Избор на Контролен съвет на „МСК Сереко”.
 11. Избор на Председател на Контролния съвет на „МСК Сереко”.
 12. Приемане на Проекто-бюджет на „МСК Сереко” за 2019 г.
 13. Разни.

           На основание чл. 22 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на сдружението да се явят.

 Иван Костадинов - председател на УС на „МСК Сереко – Царево”

 

 

Оценете
(0 гласа)

Победителите в четвъртото издание на VIVACOM Регионален грант вече са известни

Сдружение "Морски спортен клуб "Сереко", Царево, с проекта "На гребена на вълната" е финалист в програма VIVACOM Регионален грант за 2018-2019. 

Общо 13 проекта отличи журито на последното издание на VIVACOM Регионален грант. Те ще получат подкрепа на обща стойност 60 000 лв. 

Морски спортен клуб "СЕРЕКО", Царево, ще бъде "На гребена на вълната". Това е името на проекта за организиране на регата за начинаещи ветроходци. В нея ще участват всички деца, трениращи отскоро в Морския клуб, както и деца от други спортни клубове. Според ръководителя на МСК "СЕРЕКО" Иван Костадинов, сериозен проблем е липсата на възможности за участие в състезания на деца от клуба, които тренират от 1-2 години и не са част от неговия представителен отбор. Проектът, спечелет от "СЕРЕКО" е в тройката с най-добри финансови параметри - 5 000 лева. Те ще бъдат използвани за организиране за второто издание на регата "Василико" в Царево тази година от 2- ри до 4-ти август.

"В малките населени места се случват чудеса. Хората там постигат неща, за които в големия град някои биха казали "Аз с тези пари не мога да направя нищо", което очевидно не е така", коментира Веселка Вуткова, директор "Корпоративни комуникации" във VIVACOM, по време на награждаването.

С програмата VIVACOM подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните общности, като предоставя грантово финансиране на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства към детски градини от цялата страна, за да осъществят проекти на местно ниво. Тя се осъществява в партньорство с Българския център за нестопанско право.

Проектите бяха оценени от жури в състав: Мария Чернева (журналист), Ива Дойчинова (журналист) и Иван Кънчев (съосновател на сдружение "Българска история"), Веселка Вуткова (директор "Корпоративни комуникации" във VIVACOM) и Надя Шабани (директор на Български център за нестопанско право).

Оценете
(0 гласа)

reg20172

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ РЕГАТА  “СЪЕДИНЕНИЕ” гр. ЦАРЕВО - 31.08.2017  -  03.09.2017 г.

1. ПРОЯВА Регата  “Съединение 2017” ще  се проведе в класовете: Оптимист,Кадет, Лазер 4.7;420 и 470  в акваторията на залива гр. Царево.

2. ОРГАНИЗАТОР Проявата се организира от МСК  Сереко  гр. Царево и се  провежда  със  съдействието  на  Община  Царево и Евроалианс ЕАД

3. ПРАВИЛА 

3.1.Регата  “Съединение 2017” ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство 2017 - 2020 (RSS),правилата за  ветроходната  екипировка на съответните класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата.

3.2.Рекламирането по време на проявата трябва да е в съответствие с Разпоредба  20 (Кодекс за  рекламиране) на ISAF.

3.3.Специално правило: Лодка не може да изхвърля отпадъци във водата. Отпадъците могат да се дават на помощните лодки и на съдийските лодки.

3.4.Дистанцията в клас оптимист ще бъде съобразена с изискванията на IODA

4. ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ

4.1.Лодка може да бъде заявена, като извърши регистрация по интернет, съответно на посочения e–mail, по факс или  пред организатора на проявата.

4.2.Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство.

4.3.Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в офиса на регатата от  12:00 часа на 31.08.2017 г. Заявките трябва  да бъдат подадени не по-късно от 10:00 часа на 01.09.2017 г.

5. ОБМЕР

5.1.Всички лодки от клас Оптимист трябва да притежават валидно мерително свидетелство.

5.2.При липсата на мерително свидетелство, състезателите и/или техните треньори трябва да попълнят декларация за съответствие с класните правила на клас Оптимист. 

6. КЛАСОВЕ

Клас: Оптимист

Клас:Кадет                    

Клас: Лазер 4.7

Клас: 420

Клас: 470                                                                        

7. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН  И  СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ

7.1.Състезателният полигон ще бъде в акваторията на залива Царево.

7.2.Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на проявата.

8. ПРОГРАМА

Програмата на проявата ще бъде както следва:

Четвъртък  31.08.2017 г. 12:00 - 18:00 Пристигане

Петък  01.09.2017 г. 8:00 - 10:00 Краен срок приемане на заявките

10:30 Техническа конференция

11.30 Официално  откриване  на  регатата

13:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

Събота  02.09.2017  г. 11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

Неделя  03.09.2017 г. 11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

17:00 Награждаване на победителите и закриване на Регатата.

9. ТОЧКОВА СИСТЕМА

9.1. Ще се прилага Минималната точкова система от Приложение А на RRS (2017-2020)

9.2. За да бъде зачетена регатата за редовно проведена, трябва да се проведат най-малко 3 гонки.

9.3. При завършени от 4 до 9 гонки, от крайният сбор точки  ще се изважда най-лошата гонка.

10. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на регатата от 12:00 часа на 31.08.2017 г.

11. АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

Ще се прилага правило RRS 44.1 и RRS 44.2 - Наказание "Две завъртания". Лодка, която е изпълнила наказание по RRS 31.2, RRS 44.1 или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на регатата преди края на протестното време.

12. НАГРАДИ

Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в отделните класове и възрастови групи на проявата.

13. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ

Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за съобщения.

14. ЗАСТРАХОВКА

Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.

15. ОТГОВОРНОСТ

15.1.Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.

15.2.Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие или вследствие на участие в проявата.

16. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ

С подаване на заявката за участие във Регата  “Съединение 2016”всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора на проявата за вечни времена правата да заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.

17.  ИНФОРМАЦИЯ

По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис.

18.  РЕЗУЛТАТИ

Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня

МСК  Сереко  гр.Царево, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  тел. 0888724578 Иван Костадинов
Оценете
(1 глас)

event2

Регата „Съединение” 2015г в гр.Царево, ще се проведе от 04.09.2015г-06.09.2015г.с която домакините от Морски спортен клуб Сереко и Община Царево ще отбележат националния празник - 6-ти септември.

Регатата и тази година ще бъде част от най вкусният Рибен фестивал провеждащ се в гр.Царево. Проявата се организира от МСК Сереко със съдействието на Община Царево, Евроалианс ЕАД, БМКЦ и Cape Vergoti villas
КЛАСОВЕ

Клас: Оптимист 
Клас: Лазер 4.7
Клас: 420
Клас: 470

ПРОГРАМА
Програмата на проявата ще бъде както следва:
Четвъртък 03.09.2015 г.
12:00 - 18:00 Пристигане

Петък 04.09.2015 г.
8:00 - 10:00 Краен срок приемане на заявките
10:30 Техническа конференция
11.30 Официално откриване на регатата
13:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

Събота 05.09.2015 г.
11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

Неделя 06.09.2015 г.
11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки
17:00 Награждаване на победителите и закриване.

Оценете
(1 глас)

Днес 28.03.2015 година беше избрано избрано новото ръководство на БФВ:
Евгений Мавродиев - Председател на УС
Членове на УС:
1. Милкана Нонова
2. Стоян Бахчевански
3. Лъчезар Братоев
4. Иван Костадинов
5. Валентин Николов
6. Ивайло Гавраилов
7. Росен Марангозов
8. Александър Александров

Председател на Контролния съвет: Искра Йовкова
Членове на Контролния съвет: Антоанета Томова и Светозар Съев

Оценете
(2 гласа)

logo euro alliance

euromarket logo

 

tsarevo logo copy  bsf logo

 

Оценете
(1 глас)