Отчети

Отчети (2)

Оценете
(1 глас)

Днес 28.03.2015 година беше избрано избрано новото ръководство на БФВ:
Евгений Мавродиев - Председател на УС
Членове на УС:
1. Милкана Нонова
2. Стоян Бахчевански
3. Лъчезар Братоев
4. Иван Костадинов
5. Валентин Николов
6. Ивайло Гавраилов
7. Росен Марангозов
8. Александър Александров

Председател на Контролния съвет: Искра Йовкова
Членове на Контролния съвет: Антоанета Томова и Светозар Съев

Оценете
(1 глас)