Четвъртък, 24 Август 2017 07:13

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ - РЕГАТА “СЪЕДИНЕНИЕ” - гр.ЦАРЕВО

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

reg20172

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ РЕГАТА  “СЪЕДИНЕНИЕ” гр. ЦАРЕВО - 31.08.2017  -  03.09.2017 г.

1. ПРОЯВА Регата  “Съединение 2017” ще  се проведе в класовете: Оптимист,Кадет, Лазер 4.7;420 и 470  в акваторията на залива гр. Царево.

2. ОРГАНИЗАТОР Проявата се организира от МСК  Сереко  гр. Царево и се  провежда  със  съдействието  на  Община  Царево и Евроалианс ЕАД

3. ПРАВИЛА 

3.1.Регата  “Съединение 2017” ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство 2017 - 2020 (RSS),правилата за  ветроходната  екипировка на съответните класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата.

3.2.Рекламирането по време на проявата трябва да е в съответствие с Разпоредба  20 (Кодекс за  рекламиране) на ISAF.

3.3.Специално правило: Лодка не може да изхвърля отпадъци във водата. Отпадъците могат да се дават на помощните лодки и на съдийските лодки.

3.4.Дистанцията в клас оптимист ще бъде съобразена с изискванията на IODA

4. ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ

4.1.Лодка може да бъде заявена, като извърши регистрация по интернет, съответно на посочения e–mail, по факс или  пред организатора на проявата.

4.2.Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство.

4.3.Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в офиса на регатата от  12:00 часа на 31.08.2017 г. Заявките трябва  да бъдат подадени не по-късно от 10:00 часа на 01.09.2017 г.

5. ОБМЕР

5.1.Всички лодки от клас Оптимист трябва да притежават валидно мерително свидетелство.

5.2.При липсата на мерително свидетелство, състезателите и/или техните треньори трябва да попълнят декларация за съответствие с класните правила на клас Оптимист. 

6. КЛАСОВЕ

Клас: Оптимист

Клас:Кадет                    

Клас: Лазер 4.7

Клас: 420

Клас: 470                                                                        

7. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН  И  СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ

7.1.Състезателният полигон ще бъде в акваторията на залива Царево.

7.2.Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на проявата.

8. ПРОГРАМА

Програмата на проявата ще бъде както следва:

Четвъртък  31.08.2017 г. 12:00 - 18:00 Пристигане

Петък  01.09.2017 г. 8:00 - 10:00 Краен срок приемане на заявките

10:30 Техническа конференция

11.30 Официално  откриване  на  регатата

13:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

Събота  02.09.2017  г. 11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

Неделя  03.09.2017 г. 11:00 (старт на първа гонка за деня) Гонки

17:00 Награждаване на победителите и закриване на Регатата.

9. ТОЧКОВА СИСТЕМА

9.1. Ще се прилага Минималната точкова система от Приложение А на RRS (2017-2020)

9.2. За да бъде зачетена регатата за редовно проведена, трябва да се проведат най-малко 3 гонки.

9.3. При завършени от 4 до 9 гонки, от крайният сбор точки  ще се изважда най-лошата гонка.

10. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на регатата от 12:00 часа на 31.08.2017 г.

11. АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

Ще се прилага правило RRS 44.1 и RRS 44.2 - Наказание "Две завъртания". Лодка, която е изпълнила наказание по RRS 31.2, RRS 44.1 или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на регатата преди края на протестното време.

12. НАГРАДИ

Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в отделните класове и възрастови групи на проявата.

13. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ

Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за съобщения.

14. ЗАСТРАХОВКА

Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.

15. ОТГОВОРНОСТ

15.1.Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.

15.2.Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие или вследствие на участие в проявата.

16. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ

С подаване на заявката за участие във Регата  “Съединение 2016”всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора на проявата за вечни времена правата да заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.

17.  ИНФОРМАЦИЯ

По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис.

18.  РЕЗУЛТАТИ

Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня

МСК  Сереко  гр.Царево, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  тел. 0888724578 Иван Костадинов
Прочетена 1110 пъти Последно променена в Четвъртък, 24 Август 2017 07:28