Оценете
(0 гласа)

Свързано видео

Оценете
(0 гласа)

Победителите в четвъртото издание на VIVACOM Регионален грант вече са известни

Сдружение "Морски спортен клуб "Сереко", Царево, с проекта "На гребена на вълната" е финалист в програма VIVACOM Регионален грант за 2018-2019. 

Общо 13 проекта отличи журито на последното издание на VIVACOM Регионален грант. Те ще получат подкрепа на обща стойност 60 000 лв. 

Морски спортен клуб "СЕРЕКО", Царево, ще бъде "На гребена на вълната". Това е името на проекта за организиране на регата за начинаещи ветроходци. В нея ще участват всички деца, трениращи отскоро в Морския клуб, както и деца от други спортни клубове. Според ръководителя на МСК "СЕРЕКО" Иван Костадинов, сериозен проблем е липсата на възможности за участие в състезания на деца от клуба, които тренират от 1-2 години и не са част от неговия представителен отбор. Проектът, спечелет от "СЕРЕКО" е в тройката с най-добри финансови параметри - 5 000 лева. Те ще бъдат използвани за организиране за второто издание на регата "Василико" в Царево тази година от 2- ри до 4-ти август.

"В малките населени места се случват чудеса. Хората там постигат неща, за които в големия град някои биха казали "Аз с тези пари не мога да направя нищо", което очевидно не е така", коментира Веселка Вуткова, директор "Корпоративни комуникации" във VIVACOM, по време на награждаването.

С програмата VIVACOM подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните общности, като предоставя грантово финансиране на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства към детски градини от цялата страна, за да осъществят проекти на местно ниво. Тя се осъществява в партньорство с Българския център за нестопанско право.

Проектите бяха оценени от жури в състав: Мария Чернева (журналист), Ива Дойчинова (журналист) и Иван Кънчев (съосновател на сдружение "Българска история"), Веселка Вуткова (директор "Корпоративни комуникации" във VIVACOM) и Надя Шабани (директор на Български център за нестопанско право).

Оценете
(1 глас)
Оценете
(1 глас)

Цели на проекта:

1. Популяризиране на ветроходството сред децата и младежите и създаване мотивация за участие в спортни занимания с ветроходство.

     Ветроходството е нещо различно и вдъхновяващо,спорт,свързан с много емоции и адреналин. Децата са любопитни и енергични, показват заинтересованост към морето и вятъра и открит интерес към преживяванията. В резултат на това усещат чувство на дълбоко задоволство. Чрез ветроходството младежите опознават себе си и развиват личността си, намират нови приятели. Спортните занимания формират качества като упоритост, толерантност и воля у децата и ги зареждат с много положителни емоции.

2. Подобряване на физическата дееспособност на децата, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време.

Пряко свързан с грижата за младото поколение е проблемът за свободното време на децата, за неговото осмисляне и пълноценно оползотворяване. Ето защо насищането на свободното време на децата с полезни за тяхното формиране и развитие дейности трябва да е приоритет. Спортните занимания с ветроходство, като предпочитана форма на прекарване на свободното време, съдействат за успешната социализация на децата.

     Проявлението и тренирането на основните двигателни качества -бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост, убедително сочат ускореното развитие и непрекъснатото подобрение на физическата дееспособнот на децата.

3. Извеждане на високо спортно ниво спортната подготовка на децата и младежите, трениращи ветроходство в клуба.

   Децата в клуба са с отчетени физически и емоционални умения, способности и интереси за занимания с ветроходство, мотивирани за постигане на по-високи резултати при участия на клуба в организирани спортни мероприятия. Успешната тренировъчна и състезателна дейност е свързана със селекция и подбор както на деца и младежи, така и на спортно-педагогически кадри.

   Ресурсно осигуряване и методическо обезпечаване на тренировъчната и състезателна дейност.

   Оптималното развитие на тренировъчната и състезателна дейност в клуба се осигурява от няколко основни ресурса -информационното осигуряване, подбора на децата, модерни техники и технологии, като най-голямо значение е финансовото осигуряване -бюджета. Важен дял в разработването на бюджета е рекламата на клуба.

По проекта са закупени следните лодки:

1.Ветроходна лодка”OPTIMIST”-WINNER,  ISAF  номер 153279

Номер на мерителното свидетелство -58420.

Комплект състезателно оборудване-риг,ветрило,рул,шверт,чохли,количка ,паспорт.

2. Ветроходна лодка”OPTIMIST”-WINNER,  ISAF  номер 156352

Номер на мерителното свидетелство -61486.

Комплект състезателно оборудване-риг,ветрило,рул,шверт,чохли,количка ,паспорт.

3. Ветроходна лодка”OPTIMIST”-WINNER,    ISAF  номер 156350

Номер на мерителното свидетелство -61484.

4. Ветроходна лодка”OPTIMIST”-WINNER,    ISAF  номер 156349

Номер на мерителното свидетелство -61483.

Комплект състезателно оборудване-риг,ветрило,рул,шверт,чохли,количка ,паспорт.

5. Ветроходна лодка”OPTIMIST”-WINNER,    ISAF  номер 156346

Номер на мерителното свидетелство -61480.

Комплект състезателно оборудване-риг,ветрило,рул,шверт,чохли,количка ,паспорт.

6. Ветроходна лодка”OPTIMIST”-WINNER,    ISAF  номер 156351

Номер на мерителното свидетелство -61485.

Комплект състезателно оборудване-риг,ветрило,рул,шверт,чохли,количка ,паспорт.

7.Ветроходна лодка клас „LASER XD” сериен № LS051D414,състезателен № 207734 с оборудване:

Обтяжка,система за ветрило,карбонов румпел и удължител,колани,блокстопор,перо и шверт,въже за погон и шверта,чохли-(горен,долен ,рул,шверт),количка,ветрило в комплект с цифри и лати,мачта горна част,мачта долна част,гик,мерително свидетелство.

8. Ветроходна лодка клас „LASER XD” сериен № LS998D414,състезателен № 207735 с оборудване:

Обтяжка,система за ветрило,карбонов румпел и удължител,колани,блокстопор,перо и шверт,въже за погон и шверта,чохли-(горен,долен ,рул,шверт),количка,ветрило в комплект с цифри и лати,мачта горна част,мачта долна част,гик,мерително свидетелство.